Rastor Oy

Rastor on ainoa aidosti valtakunnallisesti toimiva koulutus- ja valmennusorganisaatio, jonka tavoitteena on parantaa työelämälähtöisten asiakasratkaisujensa avulla asiakkaan organisaation suorituskykyä. Rastorilla on myös tutkinto-oikeudet lähes 30 ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Toimimme kymmenillä paikkakunnilla ympäri Suomen. Omat toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Asiantuntijaverkostossamme on yli 300 oman alansa ammattilaista, jotka tarjoavat laadukasta, aina ajan hermolla olevaa ja suoraan tämän päivän työelämästä sisältönsä saavaa koulutusta. Joka vuosi tuhannet suomalaiset vahvistavat meillä ammatillista osaamistaan. Olemme myös koulutusten rahoitusmuotojen erikoisosaaja - meillä voit kouluttautua oppisopimuksella, valtion tukemana tai yritysrahoituksella.

Rastorissa voit suorittaa sekä tutkintoon valmistavaa että ei-tutkintoon johtavaalisäkoulutusta. Rastor järjestää käytännönläheistä, joustavaa ja räätälöitävää koulutusta, joka suunnitellaan aina opiskelijan ja hänen organisaationsa nykyisten ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Kaiken perustana on henkilökohtaistaminen, jolla varmistetaan juuri oikean tason koulutus ja mahdollinen sopiva tutkinto. Opiskelua suunniteltaessa otetaan huomioon mm. oppimisvalmiudet, työkokemus ja muu aiemmin hankittu osaaminen. Jokaisen opiskelijan opinto- ja tutkinnon suorittamispolku on yksilöllinen ja kesto riippuu mm. aikaisemmasta osaamisesta. Näyttötutkinnossa henkilö osoittaa ammattitaitonsa Opetushallituksen vahvistamien tutkinnonperusteiden mukaisesti ja saa tutkinnon suorittaessaan virallisen tutkintotodistuksen. Rastorin tunnetuin tuote on tekniikan erikoisammattitutkinnon sisältävä Työteknikko-koulutus, jota on toteutettu jo yli 60 vuoden ajan.Asiantuntija / yhteyshenkilö yrityskoulutuksissa

Satu Puhakka

Satu Puhakka


Yhteistyössä

Centria Ammattikorkeakoulu Lappia Ammattiopisto JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAMK Oulun Ammattikorkeakoulu Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO Keskipohjanmaan Koulutusyhtymä Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oulun Yliopisto Lapin Ammattikorkeakoulu Oulun Aikuiskoulutuskeskus - OAKK Oulun seudun koulutuskuntayhtymä PSK-Aikuisopisto Koulutuskeskus Brahe Pohto Rastor Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr FinNuclear Oy