Kajaanin ammattikorkeakoulu OyKAMK'24-strategian vision mukaisesti Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on vuonna 2024 Suomen älykkäin korkeakoulu. Visio syventää KAMK'20-strategian Tekevin AMK -toimintamallia. Strategian tavoitteena on osaamisen vahvistaminen, yhteistyön ja työnjaon uudistaminen sekä vaikuttavuuden lisääminen. KAMK toimii viidellä osaamisalueella, jossa jokaisella on yksi vahvuusalue.

Aktiviteettimatkailulla tarkoitetaan valtakunnallisesti ainutlaatuista liikunnan ja matkailun yhdistävää toiminnallista kokonaisuutta ja vahvuusalueena ovat elämykselliset aktiviteetit. Sairaan- ja terveydenhoito -osaamisalue on vahvasti alueellinen toiminto, joka tukee alueen SOTE:n ja yritystoiminnan kehittymistä erityisesti kotihoidossa.

Tietojärjestelmät -osaamisalue integroi tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan osaamisen osaksi alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävää mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskusta CEMIS:tä. Vahvuusalueena ovat pelit- ja mittaussovellukset. Kone- ja kaivostekniikan vahvuusalueena ovat tuotantojärjestelmät (tuotannon automatisaatio, robotisaatio).

Liiketoiminta ja innovaatiot -osaamisalue vastaa alueen liiketalouden koulutuksesta sekä edistää läpileikkaavana toimintona muiden osaamisalueiden liiketoimintaosaamisen ja -edellytysten kasvamista sekä mahdollistaa tarkoituksenmukaisen hanke- ja yritystoiminnan kehittymistä. Vahvuusalueena on liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja jalostaminen kansainväliseksi liiketoiminnaksi.

Kaikilla osaamisalueilla vahvistetaan kansainvälistä osaamista yhdessä strategisten – ja avainkumppaneiden kanssa. Digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään täysimääräisesti. Sisäisen organisoitumisen poikkialaisuudella tuetaan opiskelijoiden persoonallisten opintopolkujen kehittämistä. Yhteistyö ja työnjakoa uudistetaan yhteistyöverkoston ja sitä tukevien toimintamallien käyttöönotolla. Kampuksesta kehitetään entistä merkittävämpi osaamiskeskittymä yhdessä koulutus-, tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Vaikuttavuutta lisätään suuntaamalla toimintaa profiilin (älykkäin korkeakoulu) ja sitä tukevien osaamisalueiden vahvuusalojen avulla. Osaaminen ja opiskelijat ovat toiminnan kehittämisen keskiössä. Jokaisen Kajaanin ammattikorkeakoulusta valmistuneen opiskelijan tulee lähtökohtaisesti työllistyä valmistumisen jälkeen.

Asiantuntijat

Harri Honkanen

Harri Honkanen

Lehtori

Sähkötekniikka Elektroniikka Digitaalitekniikka

p. 0440203328

Pekka Juntunen

Pekka Juntunen


Yhteistyössä

Centria Ammattikorkeakoulu Lappia Ammattiopisto JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAMK Oulun Ammattikorkeakoulu Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO Keskipohjanmaan Koulutusyhtymä Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oulun Yliopisto Lapin Ammattikorkeakoulu Oulun seudun koulutuskuntayhtymä PSK-Aikuisopisto Koulutuskeskus Brahe Rastor Taitotalo