Centria-ammattikorkeakoulun toiminta-alueena on Centria-alue keskuksinaan Kokkolan, Ylivieskan ja Pietarsaaren kaupungit. Centria-ammattikorkeakoulu profiloituu työelämälähtöisyyteen, digitalisaatioon ja kansainvälisyyteen. Näillä alueilla olemme kantamassa vastuuta opiskelijoiden ja alueen hyvinvoinnista, tukemassa avoimuutta sekä hakemassa uusia ja innovatiivisia ratkaisuja niin opetuksessa kuin TKI-toiminnassa.
Ydinvoima- ja suurhankenäkökulmasta esittelyssä ovat Centrian sähkö- ja automaatiotekniikan, konetekniikan sekä tuotantotalouden AMK-insinööriopinnot.
Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa syventymisvaihtoehtoina on automaatiotekniikka, energiatekniikka ja sähkövoimatekniikka.
Automaatiotekniikan syventävien opintojen painopisteitä ovat teollisuuden automaatio sekä tietoverkot.
Energiatekniikan syventävissä opinnoissa keskitytään voimalaitostekniikkaan, erityisesti sähkön ja lämmön tuotantoon.
Sähkövoimatekniikassa keskitytään sähkön siirto- ja jakelujärjestelmiin, rakennusten sähköjärjestelmiin ja valaistustekniikkaan, teollisuuden sähköjärjestelmiin ja energiatehokkuuteen. Opinnot on mahdollista suorittaa myös monimuoto-opintoina.

Lisätiedot: Aki Suokko, koulutusalavastaava, p. 040 7299958

Metalliteollisuus on merkittävä työnantaja ammattikorkeakoulun toimialueella. Konetekniikan vastuualueeseen kuuluvalla kunnossapidon opetuksella ja osaamisella on vahva perusta yritysten kilpailukyvyn kehittämisessä. Koneensuunnittelun osaaminen tukee puolestaan kone- ja laitevalmistajien kilpailukyvyn kehittämistä suunnittelu- ja tuotekehitysosaamisen varmistamisella. Tuotantotalouden opinnot koostuvat taloushallinnon, johtamisen sekä tekniikan alan opinnoista. Tekniikan opinnoissa on mahdollista perehtyä konetekniikan, kemiantekniikan tai informaatio- ja viestintätekniikan alueisiin. Opinnot antavat valmiudet toimia teollisen yrityksen asiantuntija- ja johtotehtävissä niin taloushallinnon, markkinoinnin ja myynnin kuin tekniikankin alan tehtävissä. Opinnot on mahdollista suorittaa myös monimuoto-opintoina.

Lisätiedot: Mika Kumara, koulutusalavastaava, 040 8085126

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola (hallinto)

044 4492 725

http://centria.fi

Yhteyshenkilöt yrityskoulutuksissa

Paula Oja

Paula Oja

yrityskoulutukset, työvoimakoulutukset, täydennyskoulutukset


Asiantuntijat

Hannu Puomio

Hannu Puomio

lehtori

p. +358444492534

Jari Halme

Jari Halme

yliopettaja

koulutusvastaava sähkö- ja automaatiotekniikka

p. +358-44-4492526

Jari Kaarela

Jari Kaarela

Tuntiopettaja

Tuotantoautomaatio, robotiikka, konenäkö ja tuotannon simulointi.

p. 044 4492 568

Jari Pihlajamäki

Jari Pihlajamäki

Tuotantoteknologia, virtuaalitodellisuus, 3D mallinnus

Sakari Pieskä

Sakari Pieskä

Virve Antinoja

Virve Antinoja

tuntiopettaja, TKI-asiantuntija

tuntiopettaja, TKI-asiantuntija projektinhallinta, viestintä, hankevalmistelu

p. +358 444 492 725


Yhteistyössä

Centria Ammattikorkeakoulu Lappia Ammattiopisto JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAMK Oulun Ammattikorkeakoulu Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO Keskipohjanmaan Koulutusyhtymä Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oulun Yliopisto Lapin Ammattikorkeakoulu Oulun seudun koulutuskuntayhtymä PSK-Aikuisopisto Koulutuskeskus Brahe Rastor Taitotalo