Centria-ammattikorkeakoulu Oy


Toimintaympäristö

Centria-ammattikorkeakoulun toiminta-alueena on Centria-alue keskuksinaan Kokkolan, Ylivieskan ja Pietarsaaren kaupungit. Alueen työpaikat jakaantuvat tasaisesti eri toimialoille. Suurimpina työllistäjinä ovat teollisuus, kauppa sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Alueen työttömyys on koko maan alhaisimpia. Yrittäjien osuus alueen työllisistä on lähes viidennes. Teollisuuden tuottavuus on koko maan keskiarvoa parempi. Alueen elinkeino- ja työelämä on voimakkaasti vientiin suuntautunutta ja alueen osuus koko maan viennistä on merkittävä. Tätä tukee erittäin hyvä logistinen sijainti niin raide- kuin meriliikenteen suhteen.

Profiloituminen


Centria-ammattikorkeakoulu profiloituu työelämälähtöisyyteen, digitalisaatioon ja kansainvälisyyteen. Näillä alueilla olemme kantamassa vastuuta opiskelijoiden ja alueen hyvinvoinnista, tukemassa avoimuutta sekä hakemassa uusia ja innovatiivisia ratkaisuja niin opetuksessa kuin TKI-toiminnassa.
Centriassa kaiken tekemisen ytimessä ovat opiskelijan tulevaisuus sekä alueen elinkeino- ja työelämän kehittymisen tukeminen sen omista tarpeista lähtien.
Haasteena digitalisoituvassa ja globalisoituvassa maailmassa on hyödyntää teknologisen kehittymisen tuomat mahdollisuudet toiminnassa ja sen kehittämisessä. Tämän vuoksi Centrian keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijoita sekä elinkeino- ja työelämää digitalisuuden haltuunotossa ja hyödyntämisessä.
Kansainvälisyys muodostaa luonnollisen osan Centria-alueen yritysten toiminnasta. Tämän vuoksi kansainvälisyyteen suhtaudutaan avoimin mielin Centrian toiminnassa niin opiskelussa, tutkimuksessa kuin yhteistyössäkin.

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola (hallinto)

044 4492 725 (koordinaattori Virve Antinoja)

http://centria.fi

Yhteyshenkilöt yrityskoulutuksissa

Paula Oja

Paula Oja

yrityskoulutukset, työvoimakoulutukset, täydennyskoulutukset


Asiantuntijat

Hannu Puomio

Hannu Puomio

lehtori

p. +358444492534

Helena Åkerlund

Helena Åkerlund

Johtaminen, työpaikkavalmennus, kehittäminen

Jari Halme

Jari Halme

yliopettaja

koulutusvastaava sähkö- ja automaatiotekniikka

p. +358-44-4492526

Jari Kaarela

Jari Kaarela

Tuntiopettaja

Tuotantoautomaatio, robotiikka, konenäkö ja tuotannon simulointi.

p. 044 4492 568

Kari Pieniniemi

Kari Pieniniemi

Sakari Pieskä

Sakari Pieskä

Vesa Martinkauppi

Vesa Martinkauppi

TKI-päällikkö / R&D Manager

Tuotantoprosessit ja niiden kehittäminen (lean), puutuotteet ja rakennustuoteteollisuus

p. +358 44 4492 707

Virve Antinoja

Virve Antinoja

projektisuunnittelija

projektinhallinta, viestintä, hankevalmistelu, tapahtumatuotanto

p. +358444492725


Yhteistyössä

Centria Ammattikorkeakoulu Lappia Ammattiopisto JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAMK Oulun Ammattikorkeakoulu Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO Keskipohjanmaan Koulutusyhtymä Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oulun Yliopisto Lapin Ammattikorkeakoulu Oulun Aikuiskoulutuskeskus - OAKK Oulun seudun koulutuskuntayhtymä PSK-Aikuisopisto Koulutuskeskus Brahe Pohto Rastor Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr FinNuclear Oy