Centria-ammattikorkeakoulu Oy


Toimintaympäristö

Centria-ammattikorkeakoulun toiminta-alueena on Centria-alue keskuksinaan Kokkolan, Ylivieskan ja Pietarsaaren kaupungit. Alueen työpaikat jakaantuvat tasaisesti eri toimialoille. Suurimpina työllistäjinä ovat teollisuus, kauppa sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.

Centria-ammattikorkeakoulu profiloituu työelämälähtöisyyteen, digitalisaatioon ja kansainvälisyyteen. Näillä alueilla olemme kantamassa vastuuta opiskelijoiden ja alueen hyvinvoinnista, tukemassa avoimuutta sekä hakemassa uusia ja innovatiivisia ratkaisuja niin opetuksessa kuin TKI-toiminnassa.
Centriassa kaiken tekemisen ytimessä ovat opiskelijan tulevaisuus sekä alueen elinkeino- ja työelämän kehittymisen tukeminen sen omista tarpeista lähtien. Centrian keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijoita sekä elinkeino- ja työelämää digitalisuuden haltuunotossa ja hyödyntämisessä. Kansainvälisyyteen suhtaudutaan avoimin mielin Centrian toiminnassa niin opiskelussa, tutkimuksessa kuin yhteistyössäkin.

Centria-ammattikorkeakoulussa voi opiskella sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi (AMK). Syventymisvaihtoehtoina on automaatiotekniikka, energiatekniikka ja sähkövoimatekniikka. Automaatiotekniikan syventävien opintojen painopisteitä ovat teollisuuden automaatio sekä tietoverkot. Energiatekniikan syventävissä opinnoissa keskitytään voimalaitostekniikkaan, erityisesti sähkön ja lämmön tuotantoon. Sähkövoimatekniikassa keskitytään sähkön siirto- ja jakelujärjestelmiin, rakennusten sähköjärjestelmiin ja valaistustekniikkaan, teollisuuden sähköjärjestelmiin ja energiatehokkuuteen.

Metalliteollisuus on merkittävä työnantaja ammattikorkeakoulun toimialueella. Konetekniikan vastuualueeseen kuuluvalla kunnossapidon opetuksella ja osaamisella on vahva perusta yritysten kilpailukyvyn kehittämisessä. Koneensuunnittelun osaaminen tukee puolestaan kone- ja laitevalmistajien kilpailukyvyn kehittämistä suunnittelu- ja tuotekehitysosaamisen varmistamisella. Tuotantotalouden opinnot koostuvat taloushallinnon, johtamisen sekä tekniikan alan opinnoista. Tekniikan opinnoissa on mahdollista perehtyä konetekniikan, kemiantekniikan tai informaatio- ja viestintätekniikan alueisiin. Opinnot antavat valmiudet toimia teollisen yrityksen asiantuntija- ja johtotehtävissä niin taloushallinnon, markkinoinnin ja myynnin kuin tekniikankin alan tehtävissä. Opinnot on mahdollista suorittaa myös monimuoto-opintoina, jolloin opinnoissa perehdytään erityisesti tuotantoprosessien kehittämiseen tai automaation tuomiin mahdollisuuksiin kilpailukyvyn parantamiseksi.

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola (hallinto)

044 4492 725

http://centria.fi

Yhteyshenkilöt yrityskoulutuksissa

Paula Oja

Paula Oja

yrityskoulutukset, työvoimakoulutukset, täydennyskoulutukset


Asiantuntijat

Hannu Puomio

Hannu Puomio

lehtori

p. +358444492534

Jari Halme

Jari Halme

yliopettaja

koulutusvastaava sähkö- ja automaatiotekniikka

p. +358-44-4492526

Jari Kaarela

Jari Kaarela

Tuntiopettaja

Tuotantoautomaatio, robotiikka, konenäkö ja tuotannon simulointi.

p. 044 4492 568

Jari Pihlajamäki

Jari Pihlajamäki

Tuotantoteknologia, virtuaalitodellisuus, 3D mallinnus

Sakari Pieskä

Sakari Pieskä

Virve Antinoja

Virve Antinoja

projektisuunnittelija

projektinhallinta, viestintä, hankevalmistelu, tapahtumatuotanto

p. +358444492725


Yhteistyössä

Centria Ammattikorkeakoulu Lappia Ammattiopisto JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAMK Oulun Ammattikorkeakoulu Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO Keskipohjanmaan Koulutusyhtymä Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oulun Yliopisto Lapin Ammattikorkeakoulu Oulun seudun koulutuskuntayhtymä PSK-Aikuisopisto Koulutuskeskus Brahe Rastor Taitotalo