Verkostossa on voimaa

Verkostomaisella toimintatavalla pyritään lisäämään yhteistyötä koulutussektorilla ja saamaan synergiahyötyä opetus- ja koulutustehtävässä, tutkimus- ja kehitystyössä sekä alueiden monipuolisessa kehittämisessä yhdessä yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Sitoutuneesta verkostosta hyötyy koko pohjoinen Suomi.

Ydinvoimaan ja suurhankkeisiin liittyvä koulutusverkosto aloitti aktiivisen toiminnan vuonna 2012. Tällä hetkellä verkoston toimintaan osallistuu 14 koulutusorganisaatiota sekä voimayhtiö Fennovoima Oy, joka on mukana asiantuntijaroolissa sekä kouluttajana.

Verkostossa ovat mukana: Ammattiopisto Lappia/Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, PSK-Aikuisopisto/Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiö, Raahen koulutuskuntayhtymä (Koulutuskeskus Brahe), Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO, Rastor Oy, sekä AEL.

Verkoston koordinaattoriorganisaationa toimii Koulutuskeskus Brahe.


Yhteistyössä

Centria Ammattikorkeakoulu Lappia Ammattiopisto JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAMK Oulun Ammattikorkeakoulu Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO Keskipohjanmaan Koulutusyhtymä Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oulun Yliopisto Lapin Ammattikorkeakoulu Oulun seudun koulutuskuntayhtymä PSK-Aikuisopisto Koulutuskeskus Brahe Rastor Taitotalo