Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi vastuuhenkilöille

Kategoria
Laatu, turvallisuus ja ympäristö

Paikkakunta
Helsinki

Koulutuksen sisältö

Seminaarissa käydään läpi muun muassa vaarallisia kemikaaleja koskevat yleiset määräykset, lupamenettely ja käytönvalvojan tehtäviä. Tilaisuus myös tukee valmistautumista Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukaiseen käytönvalvojan pätevyyskokeeseen terveys- ja ympäristövaarallisten kemikaalien osalta.

Seminaari on tarkoitettu käytönvalvojille ja vastuuhenkilöille sekä heidän sijaisilleen.

Seminaarissa perehdyt terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn turvallisuuskysymyksiin. 

Tilaisuudessa käydään läpi muun muassa vaarallisia kemikaaleja koskevat yleiset määräykset, lupamenettely ja käytönvalvojan tehtäviä.

 

Ohjelmassa

 • terveydelle vaarallisten aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen CLP-asetuksen mukaan

 • teollisen käsittelyn ja varastoinnin hallinnolliset menettelyt

 • luvat, ilmoitukset, tarkastukset, turvallisuusselvitys, toimintaperiaateasiakirja. Vaarallisten kemikaalien teknisestä käsittelystä ja varastoinnista annettuun asetukseen sisältyvät velvoitteet toiminnanharjoittajalle

 • vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettuun asetukseen sisältyvät määräykset, Tukes-ohjeet

 • kaasupäästöjen leviäminen ja arviointimenetelmät

 • sisäinen ja ulkoinen pelastussuunnitelma ja kemikaalionnettomuuksiin varautuminen

 • prosessiturvallisuus käytönvalvojan näkökulmasta

 • räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu

 • esimerkkejä Suomessa tapahtuneista vaarallisten aineiden valmistukseen ja käyttöön liittyvistä onnettomuuksista. Tutkimuksissa ilmenneet syyt ja seuraukset sekä tapahtuman kulkuun ja syntyyn vaikuttaneet seikat. Ilmoitusvelvoitteet

 • vaarallisten kemikaalien käytönvalvojan tehtävät – käytännön kokemuksia.

  Lisää infoa pätevyyskokeesta löytyy linkeistä:


Yhteyshenkilö
Lassila Ilkka, 050 544 8524, Taitotalo

Linkki ilmoittautumiseen

Koulutus alkaa
12.02.2020
Koulutus päättyy
13.02.2020
Haku päättyy
29.01.2020
Hinta
1250 (+alv 24 %)€
Laajuus
2 päivää


Yhteistyössä

Centria Ammattikorkeakoulu Lappia Ammattiopisto JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAMK Oulun Ammattikorkeakoulu Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO Keskipohjanmaan Koulutusyhtymä Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oulun Yliopisto Lapin Ammattikorkeakoulu Oulun seudun koulutuskuntayhtymä PSK-Aikuisopisto Koulutuskeskus Brahe Rastor Taitotalo