Energia-alan ammattitutkinto, AEL

Kategoria
Sähkö- ja energiatekniikka

Paikkakunta
Helsinki

Koulutuksen sisältö

Energia-alan ammattitutkinnossa on kolme erilaista kokonaisuutta eli osaamisalaa. AEL:ssä on mahdollista suorittaa näistä kaukolämpöasentajan ja voimalaitoksen käyttäjän tutkinnot. Ammattitutkinnon voit suorittaa, kun sinulla on alan työkokemus ja alan työpaikka, jossa voit kehittää ammatillista osaamistasi. Opiskelu toteutetaan pääsääntöisesti oppisopimuksella.

Jos tarvitset B-koneenhoitajan tai A-koneenhoitajan pätevyyskirjan, voit suorittaa tutkinnon voimalaitostekniikan osaamisalalta tietyt tutkinnon osat ja näillä hakea tarvitsemiasi pätevyyskirjoja. Hakeudu tutkintoon ja mainitse hakulomakkeella, mitä pätevyyskirjaa teidän laitoksellanne tarvitaan.

Kaukolämpöasentaja tuntee kaukolämpölaitosten kattilat ja varusteet, polttoaineet ja niiden käsittelyn. Hän osaa raportoida työt ja toimenpiteet sekä ennakoida kattiloiden korjaus- ja kunnossapitotarpeen.

Voimalaitoksen käyttäjä osaa voimalaitosprosessien käytön ja tuntee prosessien tärkeimpien komponenttien toimintaperiaatteet ja osaa toimia oikein voimalaitosprosessien häiriötilanteissa. Hän tuntee yleisimmät prosessilaitteet ja hallitsee kunnonvalvonnan merkityksen käytön, seisokin ja säilönnän aikana. Hänellä on valmiudet toimia energiantuotantolaitosten käyttötehtävissä itsenäisesti sekä työryhmä ohjaamiseen liittyvissä tehtävissä. Hän osaa voimalaitosprosessien käytön ja tuntee prosessien tärkeimpien komponenttien toimintaperiaatteet. Hän osaa toimia oikein voimalaitosprosessien häiriötilanteissa. Hän huomioi työssään ympäristön ja työturvallisuus-, paineastia-, sähköturvallisuus- ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset.

Kolmas osaamisala on sähköverkkoasentaja (ei tällä hetkellä tarjolla AELssä). Sähköverkkoasentaja osaa toimia sähkönjakeluverkon erilaisissa rakennus-, asennus- ja käyttötehtävissä tai niitä tukevissa tehtävissä. Hän osaa sähköverkon rakentamiseen, käyttöön, mittauksiin, suojauksiin ja asiakasympäristöihin kuuluvat tehtävät erilaisissa asennusolosuhteissa ja osaa suunnitella oman työnsä. Hän osaa sähköverkon rakentamisessa tarvittavat työmenetelmät ja tuntee asennuksissa käytettävät tarvikkeet. Hän osaa toimia oikein sähköverkon häiriötilanteissa. Hän ottaa työssään huomioon ympäristön ja työturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräykset.

Energia-alan ammattitutkinnon suorittaneella on energia-alan työtehtävissä vaadittu ammattitaito. Tutkinnon suorittanut osaa toimia turvallisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä energia-alan vaihtelevissa työympäristöissä. Hän noudattaa määräyksiä, standardeja ja annettuja ohjeita, työelämän toimintatapoja ja työturvallisuusvaatimuksia. Hän hallitsee työssään tarvitsemiensa tietojärjestelmien ja sovelluksien käytön.

Energia-alan tutkinto tuli voimaan 1.8.2018. Ennen 1.8.2018 tutkinnon suorittamisen aloittaneella opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinnon perusteiden 1.9.2008 nro 30/011/2008, sähköverkkoasentajan ammattitutkinnon perusteiden 24.4.2012 nro 17/011/2012 ja voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon perusteiden 24.4.2012 nro 16/011/2012 mukaisesti 31.12.2021 saakka.

Yhteyshenkilö
Toivanen Eero, 0500 419 607, Taitotalo

Linkki ilmoittautumiseen

Koulutus alkaa
23.01.2020
Koulutus päättyy
31.03.2021
Haku päättyy
09.01.2020
Hinta

Laajuus
n. 16 kk


Yhteistyössä

Centria Ammattikorkeakoulu Lappia Ammattiopisto JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAMK Oulun Ammattikorkeakoulu Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO Keskipohjanmaan Koulutusyhtymä Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oulun Yliopisto Lapin Ammattikorkeakoulu Oulun seudun koulutuskuntayhtymä PSK-Aikuisopisto Koulutuskeskus Brahe Rastor Taitotalo